Mindfulness auttaa – työssä kuin työssä!

Läsnäolon taidosta on muutakin hyötyä kuin sitä harjoittavan parantunut hyvinvointi.

Mother Lifting Daughter Holding Balloons Against Cloudy SkyLäsnäolo tukee monia töitä, varsinkin silloin, kun työ liittyy jotenkin ihmisiin. Siitä on hyötyä missä tahansa hoito- kasvatus- ja sosiaalialan ammatissa sekä myös erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Kokemuksemme kertoo, että usein ammattilaisille on yllätys, miten paljon ja missä asioissa tietoinen läsnäolo auttaa. Tässä joitain kokemuksia, joita kouluttamamme mindfulness tunnetaitovalmentajat ovat huomanneet:

”Työssäni erityisnuorten kanssa on otettu tavaksi tehdä aluksi mindfulness-harjoituksia. Harjoitukset ovat selvästi lisänneet luottamusta, joka on näkynyt tunteiden ja mielipiteiden ilmaisuna jo toisella tapaamiskerralla. Lisäksi on huomattu, että nuoret omaksuivat asioita nopeammin ja heidän käyttäytymisensä on muuttunut mm. kieli siistiytynyt, levottomuus vähentynyt.”

”Nuorille on ohjeistettu mf-harjoituksia myös kotona tehtäväksi, mikä on helpottanut tunnekuormaa kotona, eivätkä tilanteet perheissä ole päässeet ”räjähdyspisteeseen”. Myös perheissä on alettu kiinnittää läsnäoloon enemmän huomiota, joka on helpottanut nuorten kanssa työskentelyä.”

”Oma työskentelytapa on rauhoittunut ja yhteys asiakkaaseen on syventynyt. Koulutuksen jälkeen antaa myös asiakkaille enemmän aikaa, eikä kiirehdi keskustelussa eteenpäin.”

”Hankalia nuoria ei enää ole, koska oma suhtautuminen hankaliin tilanteisiin on muuttunut ja on enemmän työkaluja niiden lievittämiseksi.”

Hyviä vaikutuksia läsnäolon lisäämisestä asiakastilanteisiin pienin harjoituksin on ollut myös mm. syömishäiriöisten ja muistisairaiden asiakkaiden kanssa, joita mindfulness on rauhoittanut. Läsnäolon selvästi rauhoittava vaikutus on tullut esiin myös mm. sellaisten lapsiasiakkaiden kanssa, jotka pelkäävät toimenpidettä tai tutkimusta ja tällaiset hoitotilanteet ovat helpottuneet pienillä läsnäoloa lisäävillä käytännöillä tai leikillisillä harjoituksilla. Esimiesasemassa olevien lisääntynyt taito kuunnella on rikastanut työpaikan vuorovaikutusta.

Mindfulness-tunnetaitovalmentajia on koulutettu sekä Eteläpohjanmaan opistossa että Päijät-Hämeen kesäyliopistossa. Koulutuksen tavoitteena on soveltaa mindfulness-taitoja omaan työelämään ja sen arjen tilanteisiin sopivaksi. Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta ja soveltuu erityisen hyvin terveydenhoito-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä henkilöstön kehittäjille.

Teksti: Maria Saarelainen

Maria Saarelainen on työhyvinvoinnin asiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulness-ohjaaja. Hänen valmennuksensa käsittelevät läsnäoloa ja tiedostamista, tunnetaitoja sekä aivojen käyttötaitoja. Voit lukea lisää Marian sivuilta www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi

Comments are closed.

Kurssikalenteri
Seuraava mindfulness-intensiivikurssi, TaitoBa House Tutustu
Lue läsnäolovinkit blogista!
Mieli-lehden artikkeli
Mielenrauhaa mindfulnessista. Lataa artikkeli tästä pdf-muodossa